kommunikasjon dating tips hemmeligheter NIREG: Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger

Publisert 15. september 2016

NIREG: Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger

gjøvik dating Nireg skal bidra til å opprettholde det høye sikkerhetsnivået vi har i Norge på løfteinnretninger som heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

ty brun og elizabeth kitt dating Eieren av løfteinnretninger har ansvar for å registrere disse i Nireg. I tillegg har eieren plikt til å melde fra i registeret dersom løfteinnretningen tas ut av drift. Det er også eierens ansvar å sørge for at alle egne løfteinnretninger er registrert. Dette gjelder både nye og eldre innretninger.  Eieren kan overlate oppgaven med registrering til andre, for eksempel installatøren.

tidligere bachelor og bachelorette deltakerne dating Nireg.no gir oversikt over alle egne registrerte løfteinnretninger, sertifikater, periodiske sikkerhetskontroller, endringer og hendelser.