oppkobling klubber Byggteknisk forskrift (TEK10)

dating arbeidsledig mann TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste geologisk skala radiometric dating.

dating din datters venner pappa TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste tradisjonelle versus online dating.

Veiledning om tekniske krav til byggverk

japanske dating nettsteder engelsk

eldre mann rsquo datingside Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

albany ny dating-tjenester Norsk Standard og SINTEF Byggforsks anvisninger er gode verktøy for å lage byggverk. Derfor lenker vi til dem under de enkelte paragrafer, til tross for at dette ikke er gratis hjelpemidler. Adgang til dem krever avtale med prisfastsetting som faller utenfor vårt virkeområde, på samme måte som annet verktøy for prosjektering og bygging.

sims 3 dating svikt I veiledningen er det mange lenker til temaveiledninger som er forankret i tidligere regler. Hjemlene og regelhenvisningene i disse er naturligvis utdatert. Det teknisk faglige innholdet er imidlertid godt egnet også for forståelse av dagens regler, så langt det passer.

enkelt og gravid dating-nettsteder Informasjon utgitt av Direktoratet for byggkvalitet kan fritt brukes og gjengis. Det er altså tillatt å laste ned veiledningen og mangfoldiggjøre den. Ved nedlasting vil veiledningen også være tilgjengelig når man er uten bredbåndforbindelse, men uten fleksibilitet og à jourhold som ligger i nettløsningen.

hva er den mest vellykkede online datingside i canada Det er også mulig å laste ned eller skrive ut enkeltbestemmelser. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel.

Illustrasjoner

dating nettsteder irland fagfolk

  • Grafonaut, med mindre annet er oppgitt. Flere av illustrasjonene er laget etter idé fra SINTEF Byggforsk
  • Kapittel 5 og 6 er fra veilederen Grad av utnytting fra Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Direktoratet for byggkvalitet.
  • Kapittel 7: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Kapittel 14: Standard Norge og Boligprodusentenes forening
  • § 13-1 Figur 1 og § 13-20 Figur 1: SINTEF Byggforsk (kilde)

Publikasjonsnummer: HO-2/2011